Tôi thích được phát triển. Tôi đã lập gia đình với một hoạt động trong volcano Hy Lạp, đã được ban đầu khóa học Qigong, vypovz từ dưới bản ghi chotyrosotkilohramovyh «chuyển đổi» Lục Reinhard, học để tạo ra một thực tế thay thế, và lưu giữ một blog «Phát triển Cá nhân».

Bạn dễ dàng tìm thấy tôi ở đội [Doggie] rozvytok.com ICQ hoặc bằng cách gọi điện thoại 284975255.